Volkstuinvereniging Groenendaal

Over de volkstuinvereniging en z’n complexen
Volkstuinvereniging Groenendaal beheert vier prachtige tuincomplexen in Heemstede, met in totaal ongeveer 350 tuinen. De vereniging is opgericht in 1958 en vierde op 7 februari 2023 het 65-jarig bestaan.
De vier heel verschillende complexen liggen aan de Herenweg, Manpadslaan, Dr. Schaepmanlaan en de Leidsevaartweg. Doel van de vereniging is leden de gelegenheid te bieden om op een tuin naar hartenlust groenten, fruit, bloemen en kruiden te verbouwen. Uiteraard met respect voor alles wat leeft, groeit en verblijft op de complexen.

Veel vrijwilligers actief
Binnen de volkstuinvereniging Groenendaal is een groot aantal tuinders als vrijwilligers actief. Uiteraard binnen het bestuur en diverse commissies en werkgroepen, zoals de werkgroep website en de werkgroep jubileum en de wijk- en complexvertegenwoordigers. Maar in feite zijn alle tuinders óók vrijwilligers: met enige regelmaat organiseren de wijk- en complexvertegenwoordigers op de complexen zogenoemde doe-dagen. Dan worden de algemene voorzieningen aangepakt, zoals de paden en de rietkanten, en wordt met elkaar koffiegedronken en bijgepraat. Verder houdt een aantal tuinders het algemene gereedschap op orde en is een aantal tuinders als keurders actief.

Ook voor inwoners van Heemstede
De volkstuinvereniging organiseert regelmatig activiteiten, zowel voor (oud)tuinders als voor inwoners van Heemstede. Het vermelden waard is de markt die het complex Manpadslaan in het voorjaar organiseert en waar tuinders en Heemstedenaren terecht kunnen voor advies en voor stekjes, planten en zaden. Sinds 2022 heeft het complex Herenweg een algemene tuin, de Gillestuin. Deze bestaat inmiddels uit een theetuin en een pluktuin. De pluktuin bestaat uit hoge bakken en brede padden en is daarmee in het bijzonder geschikt voor mensen met een beperking of mensen die minder mobiel zijn. Beide tuinen zijn met donaties en subsidies omgevormd tot een prachtige oase waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Genoemd kunnen worden het wekelijks koffiedrinken voor (oud)tuinders en Schuif’s aan, voor tuinders én inwoners van Heemstede. Schuif ’s aan wordt georganiseerd van april tot september, op de eerste zondag van de maand. Dan is het altijd mooi weer en genieten bezoekers van koffie, thee met wat lekkers en van rondleidingen over het tuincomplex. Afhankelijk van het seizoen zijn er voor een klein prijsje – meestal een vrijwillige bijdrage – stekjes, zaden of groenten beschikbaar.

Wilt u een kijkje komen nemen in de pluktuin of een kopje thee drinken in de theetuin?
Neem dan contact op via gillestuinheemstede@gmail.com

Volkstuinvereniging Groenendaal

Volkstuinvereniging Groenendaal beheert vier prachtige tuincomplexen in Heemstede en biedt leden de gelegenheid te bieden om op een tuin naar hartenlust groenten, fruit, bloemen en kruiden te verbouwen.

Komende activiteiten van Volkstuinvereniging Groenendaal