Rotaryclub Heemstede

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen: de leden steunen op
verschillende wijzen hun medemensen. Dit alles zonder onderscheid van
ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldomvattende
vriendschapsorganisatie met een levenshouding: dienen. Bij Rotary
betekent dat iets van jezelf te willen geven.

Rotary is de eerste serviceclub ter wereld. De eerste Rotaryclub werd
opgericht in Chicago op 23 februari 1905 door de advocaat Paul Harris.

Rotary is ruim 1,2 miljoen dienstbare mannen en vrouwen die behoren tot
ruim 29.000 Rotaryclubs in meer dan 163 landen in de wereld.

Rotarians ontmoeten elkaar iedere week voor vriendschap en informatieve
programma’s die betrekking hebben op actuele onderwerpen van zowel
locaal als mondiaal belang.

Rotaryclub Heemstede komt elke dinsdagavond bijeen op Landgoed
Groenendaal.

Rotaryclub Heemstede

De 41 leden van Rotaryclub Heemstede werken vanuit het ideaal van dienstvaardigheid in de clubactiviteiten aan het benutten van de brede beroepservaring en het dienen van de gemeenschap. Het openstaan voor anderen en onderlinge vriendschap vormt de basis voor alle activiteiten.

Komende activiteiten van Rotaryclub Heemstede