Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek is op 12 maart 1947 opgericht onder de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek en bestaat dus al 75 jaar! Vanaf 2008 heeft de vereniging deze nieuwe naam gekregen.
Het doel van de vereniging is om kennis over en de belangstelling voor de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek bevorderen. Bovendien vragen we graag aandacht voor alles wat binnen onze gemeentegrenzen voor het karakterbehoud van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of landschappelijke betekenis is. Hiervoor wordt regelmatig overleg gehouden met bijvoorbeeld de gemeente.

Wat doen we allemaal?
De historische vereniging geeft het kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden, de digitale nieuwsbrief HVHB-nieuws en historische publicaties uit, organiseert excursies, geeft lezingen en werkt mee aan de jaarlijkse Open Monumentendagen. Om het behoud van cultureel erfgoed te stimuleren reiken we sinds 2015 de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs uit.
Het Pomphuis onder de Heemsteedse watertoren is het ‘thuishonk’ van de vereniging. Er wordt vergaderd en er vinden lezingen en tentoonstellingen plaats. Wil je meer weten over onze vereniging? Kijk op onze website: www.HVHB.nl

 

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

Binnen de vereniging bespreken en ontdekken we graag samen wat er in Heemstede allemaal te vinden is op het gebied van landschap, gebouwen en bijzondere architectuur.

Eemlaan 5, 2105 XA Heemstede

Komende activiteiten van Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek