Herenboeren Heemstede

Wat is een Herenboerderij?
Een Herenboerderij is een coöperatie van huishoudens die samen eigenaar zijn van een kleinschalig gemengd boerenbedrijf, waarbij een boer als agrarisch bedrijfsleider functioneert. De boeren werken voor de lokale coöperatie en worden ook door de coöperatie betaald, maar zijn in dienst van de stichting Herenboeren Nederland. De leden van de coöperatie zijn tegelijkertijd ondernemers, producenten, consumenten en vormen samen een gemeenschap.

Coöperatie
In de landbouw en veeteelt zijn veel coöperaties. Meestal zijn dit samenwerkende boeren die melk produceren, kaas maken e.d. Bij de Herenboerderij is het een samenwerking van huishoudens. Herenboerderij Heemstede heeft iets meer dan 18 hectare land gepacht, waarop een grote schuur staat – de potstal. Ons land is ongeveer 25 voetbalvelden groot. Het terrein van de Herenboeren Heemstede ligt tussen sportclub HBC, College Hageveld en de milieustraat van Meerlanden.

Gemengd bedrijf
Op een gemengd boerenbedrijf worden groenten en fruit verbouwd, maar ook vee gehouden. Op onze Herenboerderij worden veel soorten groenten geteeld en varkens gehouden. De fruitboomgaard met bomen en struiken is in begin 2022 geplant en gaat naar verwachting vanaf 2024 vruchten produceren. Op termijn zullen we ook kippen en runderen houden. De kippen zijn er voor de eieren, de varkens en de runderen voor het vlees. De dieren hebben ook een belangrijke functie in de kringloop: ze eten snijafval van de groenten, ze produceren mest, de varkens en runderen houden het gras kort en de kippen eten insecten die schadelijk kunnen zijn voor de fruitboomgaard.

Gemeenschap
Een Herenboerderij is naast een productiebedrijf ook een ontmoetingsplek voor de leden en een gemeenschap in ontwikkeling. Onze leden streven ernaar meer grip te krijgen op wat zij eten, te willen weten welke producten worden gemaakt en hoe dit gebeurt. Zij houden dierenwelzijn in het oog, werken zoveel mogelijk circulair, bevorderen de biodiversiteit en hebben aandacht voor landschap en cultuur. Daarnaast zoeken zij de verbinding met de omgeving bij voorbeeld door stageplaatsen te bieden voor scholen in de buurt en samen te werken met andere boeren.

Hoe dragen de leden bij aan de boerderij?
Allereerst door het entreegeld en de maandelijkse contributie. Daarnaast kan de boerderij niet tot volle bloei komen als de leden als vrijwilligers niet ook een bijdrage leveren op het land of bij de vele werkzaamheden in en om de boerderij. Dit kan op allerlei manieren en iedereen kan wel een steentje bijdragen: op het land kun je wieden en schoffelen, zaaien en oogsten, de boomgaard onderhouden of de dieren verzorgen. In en om de boerderij kun je meehelpen aan het onderhoud, het organiseren van bijeenkomsten en feesten, de administratie of de wekelijkse uitgifte van producten, de kruidentuin te onderhouden of voor de bijen te zorgen. Hoe meer leden meewerken,
des te meer producten verbouwd kunnen worden.

Herenboeren Heemstede

Herenboeren Heemstede biedt een unieke kans voor gemeenschapsgerichte landbouw. Het initiatief verbindt gepassioneerde individuen met de mogelijkheid om samen duurzaam voedsel te verbouwen op een boerderij die ze gezamenlijk bezitten. Met een focus op;biodiversiteit, lokale betrokkenheid en hoogwaardige producten, biedt Herenboeren Heemstede een uitnodigende plek voor mensen die streven naar een gezondere planeet en gemeenschap.

Cruquiusweg 45A 2102 LS Heemstede (boerderij)

Komende activiteiten van Herenboeren Heemstede