Word vriend van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Het HPhO is een amateursymfonieorkest dat – op een kleine subsidie van de Gemeente Heemstede na – helemaal zelfstandig bestaat. Best bijzonder in deze tijd en het is elk jaar weer een hele opgave voor het bestuur om de begroting sluitend te maken. Een groot deel van de jaarlijkse kosten wordt door de leden zelf opgebracht. Daarnaast kan het HPhO niet zonder de hulp van “De Vrienden”.

De Stichting Vrienden van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest ondersteunt het orkest bij aankopen van nieuwe instrumenten, maakt bijzondere muziekprojecten mede mogelijk en investeerde namens het HPhO in de akoestiek van de Pinksterkerk zodat Heemstede nu een goede concertlocatie rijker is (een mooie samenwerking tussen de drie Heemsteedse orkesten, de PKN-gemeente en de Gemeente Heemstede).

Als u het HPhO een warm hart toedraagt en ook wilt bijdragen aan de instandhouding van het orkest en dus het mede mogelijk wil maken dat het HPhO ook in de toekomst prachtige muzikale projecten kan uitvoeren, word dan Vriend van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest via https://hpho.nl/word-vriend-van-hpho/