De Heemhaven

In De Heemhaven is het woonconcept ‘Net zoals thuis’. Hier krijgt de bewoner een eigen appartement en hopen we het op de begaande grond zo gezellig te maken dat we de bewoner kunnen verleiden om naar beneden te komen en mee te doen met de dag invulling en de activiteiten die daar geboden worden.

Wat is ‘Net zoals thuis’?
Het woonconcept ‘Net zoals thuis’ houdt in dat de bewoner in zijn eigen appartement woont. Iedere medewerker, wat je functie ook is, ondersteunt hem, zodat de bewoner zijn leven kan leiden zoals de bewoner dat thuis gewend was. Dat betekent dat de bewoner zijn eigen dagritme mag volgen. Vroeg opstaat of juist uitslaapt, muziek luistert of de krant leest en dit kan iedere dag anders zijn. De bewoners hebben een grote mate van vrijheid, ze mogen daar zijn waar ze willen zijn wanneer ze dat willen en met wie. De bewoner blijft in principe zijn verdere leven in dit appartement wonen. Ook als de bewoner achteruit gaat, kan hij rekenen op de juiste begeleiding en zorg van de medewerkers die hem zo goed kennen.

Inrichting gebouw
De locatie is een gemeenschap. Op de begane grond is “de binnentuin”, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, mee kunnen doen bij de ochtendgymnastiek en een kopje koffie of thee kunnen drinken. Aan de binnentuin liggen meerdere ontmoetingsruimten en de kiosk. Hier ontmoet de bewoner de buren of familie, drinkt iets of doet een groepsactiviteit. Al deze plekken zijn vrij toegankelijk, dus de bewoner kan zijn eigen gang gaan. Het gaat om de bewoner, “net als thuis”. Dat houdt in dat de bewoner met zijn familie zich thuis voelt in de Heemhaven. De bouw van het huis speelt daarin een rol.

Familie
In het woonconcept net als thuis is het ook belangrijk dat de familie zich thuis voelt. Daarin is vooral ook de houding van de medewerkers belangrijk. Gastvrij zijn, oogcontact maken, bewoners en familie zich welkom laten voelen, de bewoner het gevoel geven dat ze ertoe doen, een bewoner altijd helpen en een oplossing vinden, altijd ja samen naar de oplossing, zorgen dat je er bent voor de bewoner en zijn familie. Familie komt bij de bewoner op bezoek en niet bij de medewerker/Heemhaven.

Dagindeling
De dagindeling bestaat vooral uit de normale dagelijkse bezigheden. Opstaan en aankleden, gezamenlijk ontbijten, of uitslapen en op je kamer ontbijten, de krant lezen, kleine huishoudelijke klussen, koken, een ommetje maken, kletsen met de buurman, een serie kijken. Iedere bewoner heeft zijn eigen rituelen. Door samenwerking en goed contact tussen bewoner, mantelzorger, zorgmedewerkers, ondersteunende collega’s en vrijwilligers leer je deze voorkeuren kennen. Hoe leefde hij voorheen en wat voor leven wenst hij nu?
Daarnaast worden er verschillende activiteiten aangeboden zodat eenieder daar kan aansluiten waar de bewoner dat wil zoals de tuinclub, het koor, de wandelclub, de schilders club, bewegen in de beweegruimte, fietsen op de motomed, oude plaatjes draaien, spelmiddagen maar ook filmavonden, dansavonden, uit eten in eigen huis, optredens van verschillend genres.
Het contact met familieleden is erg belangrijk, samen met de familie zorgen voor de bewoner zorgt ervoor dat je op één lijn komt te staan met familie en niet tegenover elkaar. Je hebt elkaar nodig om de bewoner goed te kunnen ondersteunen. De medewerker vanuit zijn professionaliteit en de familie omdat zij de bewoner kennen als geen ander en in deze samenwerking kom je tot de mooiste zorg 🙂

De Heemhaven

Er is een groot aanbod van uiteenlopende activiteiten, zoals optredens, een gezellig markt, schilderen of samen bewegen op muziek. We doen dus veel leuke activiteiten en zijn altijd op zoek naar vrijwilligers!

Von Brücken Focklaan 20 - 2102 XC - Heemstede

Komende activiteiten van Heemhaven