Lintjesregen in Heemstede

Gepubliceerd op:26-04-2024

Burgemeester Falgun Binnendijk heeft op vrijdag 26 april om 10.00 uur tijdens de jaarlijkse lintjesregen 8 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de volgende bijzondere inwoners van Heemstede:

Bert van Apeldoorn (1959), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Van Apeldoorn maakt al 30 jaar deel uit van het College van Regenten van het Hofje Inden Groenen Tuin, in Haarlem. Dit hofje dateert uit 1616 en biedt huisvesting aan 17 bewoners. Zijn juridische kennis kan dankbaar worden ingezet om bestuurlijk de zaken te ordenen. Tijdens de jaarlijkse monumentendagen neemt hij zijn eigen attributen mee om de bezoekers deelgenoot te maken van zijn ervaringen binnen het hofjesleven. Bij de Stichting A.F.V.O.M.S. zet hij zich al 20 jaar in als secretaris van het bestuur. Hij behandelt alle aanvragen en bereidt deze voor zodat ze in de vergadering besproken kunnen worden. Meneer Van Apeldoorn trad in 2019 als penningmeester toe tot het bestuur van de Coornhert Stichting Haarlem. De stichting trad haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede) organiseren van een herdenking van het vijfhonderdste geboortejaar van Coornhert in het jaar 2022. Ook buiten de regio maakt hij zich verdienstelijk bij de Stichting Fogelsangh State in Vegelinsoord (Friesland). Deze stichting is opgericht ter instandhouding van een buitenplaats, welke dienst doet als museum.

Gerda Behage-van Teijlingen (1948), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Behage is al haar hele leven actief in het vrijwilligerswerk. Zij runde in het verleden ca. 40 jaar het secretariaat van de Heemsteedse Vogelvereniging inclusief de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling. Op dit moment is al 25 jaar wijkhoofd voor collecte KWF en tevens collectant, zo ook voor de Nierstichting. Bij de Heemsteedse Reddingsbrigade zet zij zich al vele jaren in als vrijwilliger bij het “infopunt”. De meeste vrijwillige uren besteedt zij bij de Bavo-kerk, ze zingt hier in twee verschillende koren, is lector en opent en sluit de kapel. Als lid van KBO Heemstede verzorgt zij al ruim 12 jaar de ledenadministratie. Daarnaast verzorgt ze ook de voorbereiding voor bezorgers van het nieuwsbulletin en als coördinator verspreiding brengt zij alles bij de bezorgers thuis.

Rob van der Bor (1948), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Van der Bor is in 1991 lid geworden van de Haarlemse Kano Vereniging en sinds 1999 is hij actief in het bestuur. De eerste jaren als materiaalcoördinator en vanaf 2013 werd hij voorzitter. In 2009 is hij benoemd als Erelid. Hij heeft veel werk verzet voor de vereniging en onderhoudt de contacten met diverse instanties. Als voorzitter is hij een belangrijk boegbeeld voor de HKM, de verbindende factor binnen de vereniging. Ook is hij een belangrijke vrijwilliger bij Kom In Mijn Tuin (KIMT), dit is een bijzonder groen-, natuur- en educatief project in het Groenendaalse Bos in Heemstede. KIMT geeft jaarlijks cursussen moestuinieren aan jong en oud. Meneer Van der Bor heeft geholpen met de oprichting, uitwerken van de inrichting van de kindertuinen en het project tot realisatie van de kapschuur op het complex. Tevens is hij altijd druk met het onderhouden van het terrein en het oplossen van technische klusjes.

Nel Buvelot (1940), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Buvelot is al vanaf het begin direct actief betrokken bij de Reuma Patiënten Vereniging Haarlem en omstreken welke in 1982 is opgericht. Zij houdt tot op de dag van vandaag als secretaris de zaak draaiende. Mevrouw Buvelot is betrokken bij het welzijn van alle bij de vereniging aangesloten patiënten. Bij de reumapatiënten in het algemeen als ook bij de Bechterewpatiënten. Zij zoekt altijd mee naar oplossingen om oefenruimtes en zwemmogelijkheden te vinden alsook naar het vinden van de geschikte oefentherapeuten. Zij leidt altijd de vergaderingen in klein en in groter verband. Haar hoofdtaak is het bijhouden van het ledenbestand.

Peter Mookhoek (1940), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Mookhoek is jarenlang bestuurslid geweest van de Vrienden van het Oude Slot. Hij had een belangrijke inbreng in de programmering op het gebied van kamermuziek en lezingen naar aanleiding van landelijke tentoonstellingen. Toen het Oude Slot ophield te bestaan is de heer Mookhoek in 2004 samen met nog iemand kamermuziekconcerten in Cruquius Museum Haarlemmermeer begonnen. 12 concerten per jaar organiseerden zij op een hoog artistiek niveau.

Sjaak Struijf (1965), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Struijf is de afgelopen twintig jaar in diverse (bestuurlijke) functies actief geweest voor de Partij van de Arbeid Heemstede, sinds 2018 onderdeel van de PvdA Zuid-Kennemerland. Hij is sinds 2000 onbezoldigd actief geweest in het bestuur van de PvdA Heemstede, als voorzitter, bestuurslid, campagnecoördinator, congresafgevaardigde en webmaster. Hij heeft in deze functies een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitdragen en verwezenlijken van de sociaaldemocratische kernwaarden. Bij het Kindertehuis Zandvoort is hij 6 jaar bestuurslid geweest. Dit was een stichting gericht op het stimuleren van de mogelijkheden van kinderen om te sporten en te bewegen die dit gezien hun sociale positie niet mogelijk zijn. Meneer Struijf geeft al zeker 16 jaar kosteloos bijles aan jongeren. Toen hij in september 2010 gevraagd werd om voorzitter te worden van de HBC Sportraad heeft hij geen moment getwijfeld en dit ruim 7 jaar met veel plezier en inzet gedaan. Hij voelde zich zeer betrokken bij de afdelingen, liet vaak zijn gezicht zien en stond altijd klaar om advies te geven. Ook is hem gevraagd om vertrouwenspersoon van de afdeling HBC voetbal te worden, nog steeds is hij vertrouwenspersoon bij HBC voetbal en HBC tennis.

Brinio Veldhuijzen van Zanten (1957), (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Veldhuijzen van Zanten zette zich overstijgend in voor zijn beroepsgroep, was ondernemend en een zeer succesvol bestuurder. Hij heeft de bedrijfsgezondheidszorg in KLM door de jaren heen aan het voorfront van de ontwikkelingen geplaatst en daarnaast nationaal en internationaal bijdragen geleverd aan de gezondheidszorg. Hij heeft eraan bijgedragen om een aantal vervelende pandemieën zoals Sars en Zika snel en goed te kunnen analyseren.  Van 1988-1992 was hij lid van de verkeers-medische commissie van de VVAA. Van 1992 tot 1996 was hij bestuurslid van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor bedrijfsgeneeskunde). Aansluitend tot 2000 was hij lid van het hoofdbestuur/federatiebestuur van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). In de corona periode heeft meneer Veldhuijzen van Zanten kunnen bewerkstelligen dat de ouderenzorgorganisatie Respect Wonen voorzien werd van een aanzienlijke hoeveelheid mondneusmaskers niet alleen bij deze organisatie maar dit deed hij ook bij Amstelring. Vanaf zijn 16de jaar staat hij de firma Den Dijker Takel-en Bergingsbedrijf bij. Eerst als bijbaantje op de zaterdag maar nu kan hij het familiebedrijf goed adviseren bij moeilijke keuzes, zijn inzet en betrokkenheid is nooit gestopt.

Pat van der Wilk (1939), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van der Wilk maakt zich al vele jarenlang bijzonder verdienstelijk voor haar hele omgeving. Vanaf 1994-1998 is zij schaduwraadslid geweest van het CDA. Ook was zij vanaf de start van de VvE Raaadstede in 1999 al betrokken en begonnen als lid van de kascontrolecommissie. Vanaf 2003 was ze de drijvende kracht achter 3 commissies, de groencommissie, de oud- en nieuwjaarscommissie en de barbecuecommissie. Vanaf 2007 voorzitter en vanaf 2011 tot heden penningmeester. Al minstens 15 jaar verzorgt zij de muziek van het 55+ koor van Leny van Schaik in Haarlem. Daarnaast zingt zij in het Bavokoor en rijdt elke dinsdagavond en zondag voor de mis een koorlid dat slecht ter been is. Mevrouw Van der Wilk zet zich, de hele week door, in voor eenzame en hulpbehoevende mensen. Indien nodig rijdt zij hen naar ziekenhuizen of zorginstellingen.

Van links naar rechts: de heer Struijf, mevrouw Buvelot, de heer Veldhuijzen van Zanten, burgemeester Binnendijk, de heer Van der Bor, mevrouw Van der Wilk, de heer Mookhoek, de heer Van Apeldoorn, mevrouw Behage-van Teijlingen