Internationale Vrouwendag in de Luifel

Gepubliceerd op:26-02-2023

Alle mensen verdienen gelijke rechten en gelijke kansen. Ze moeten hun eigen keuzes kunnen maken, hun talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien. Of je nu man, vrouw, jong, oud, minderheid of meerderheid bent. En ongeacht je culturele achtergrond, eventuele beperking, je inkomen, opleiding of seksuele voorkeur. Dat staat ook in artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Ieder jaar op 8 maart staan vrouwen overal in de wereld stil bij de stand van zaken en wordt Internationale Vrouwendag gevierd. Ook op woensdag 8 maart in Theater de Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede van 14-18 uur, dit jaar onder het motto ‘Laat je stem horen!’. En natuurlijk met Heemsteedse vrouwen van allerlei leeftijden en herkomstlanden.

Gratis entree en een cadeautje toe
Vanaf half twee kun je binnenlopen. De entree is gratis, maar het zou leuk zijn als je een klein cadeautje meeneemt voor een van de andere aanwezige vrouwen. Een boeketje, lekkere chocolade, een stukje zeep of zelf gebakte koekjes. Het is immers in veel andere landen een feest waarbij vrouwen in het zonnetje worden gezet. Ook de ondernemers uit Heemstede zorgen voor een aantal cadeautjes. Aan het eind van de bijeenkomst kan elke vrouw een cadeautje kiezen.

Programma
Om te beginnen wordt onder leiding van Henriëtte Middelkoop letterlijk de vrouwenstem losgemaakt en wordt ervaren hoe fijn het is om samen te zingen. Rond drie uur start Willemien Ruygrok met een presentatie over sterke vrouwen. Daarbij vraagt ze de aanwezigen om voorbeelden te noemen van sterke vrouwen die voor hen een voorbeeld of rolmodel zijn geweest.

Om vier uur zal Nels Wichers een gesprek leiden met circa vijf Heemsteedse vrouwen met een migratieachtergrond. Er zal een aantal raadsleden aanwezig zijn.
Na vijf uur is het tijd voor de cadeautafel en gezellig napraten met een gratis hapje en een drankje.

Bij de Luifel, Plein1 en in de Pauwehof liggen flyers met het volledige programma.Verder wordt het programma opgenomen in de nieuwsbrief van WIJ Heemstede en op de website www.beleefheemstede.nl.

Boekhandel Blokker zal in de week voor 8 maart de etalage inrichten rond het thema vrouwenemancipatie en Internationale Vrouwendag. WIJ Heemstede stelt de ruimte in de Luifel beschikbaar en is mede-organisator. Een aantal bedrijven heeft toegezegd cadeautjes te sponsoren.

Graag vooraf aanmelden via WIJ Heemstede: info@wijheemstede.nl, 023 – 548 38 28 of bij de receptie van de Luifel.