Initiatief voor een burgerberaad in Heemstede

Gepubliceerd op:14-03-2023

De werkgroep ‘Samen Besturen’ stelt voor een burgerberaad in Heemstede te organiseren. Het college ondersteunt dit initiatief. Het voorstel staat op 4 april op de agenda van de raadscommissie Samenleving.

Wat is een burgerberaad?
Een burgerberaad is bedoeld om burgers mee te laten denken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bij een burgerberaad wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van inwoners. Dat levert nieuwe inzichten en waardevolle aanbevelingen op. Deelnemers worden niet gekozen maar geloot. Het doel is om daarmee een afspiegeling van de (lokale) samenleving te bereiken. Een burgerberaad is een nieuwe vorm van burgerparticipatie en een aanvulling op het bestaande democratisch proces.

Het voorstel voor een burgerberaad komt van de werkgroep ‘Samen besturen’, bestaande uit inwoners en ambtenaren. Deze werkgroep is ontstaan vanuit de Quick Scan Lokale Democratie, een samenwerkingstraject met collegeleden, raadsleden, ambtenaren en inwoners. Doel van dit traject was om de lokale democratie te versterken, onder andere door te experimenteren met nieuwe vormen van democratie.

Energietransitie en afvalinzameling
De werkgroep draagt de energietransitie en de afvalinzameling voor om in een burgerberaad te bespreken. Het zijn 2 actuele onderwerpen die álle inwoners van Heemstede raken. Voorstellen en aanbevelingen van inwoners over één van deze onderwerpen dragen volgens de werkgroep ‘Samen besturen’ bij aan een beleid dat beter wordt gedragen in de samenleving. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of er in Heemstede een burgerberaad komt en zo ja, over welk onderwerp. Ook besluit de gemeenteraad na afloop over de adviezen die het burgerberaad oplevert.

Rollen werkgroep, begeleidingsgroep, burgerberaad en gemeenteraad
De gemeenteraad is opdrachtgever voor een burgerberaad. Een nog op te richten onafhankelijke begeleidingsgroep faciliteert en organiseert het burgerberaad . De groep zorgt ervoor dat een burgerberaad in alle zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn werk kan doen en tot adviezen kan komen. Heemstede is één van de 8 gemeenten die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken is geselecteerd voor ondersteuning in de uitvoering van het burgerberaad. Na afloop zal de werking van het burgerberaad worden geëvalueerd.