Heemstede natuurnieuws: Bloemenweides

Gepubliceerd op:13-06-2023

Franke van der Laan van de Stichting MEERgroen vertelt met regelmaat over bijzondere natuurfenomenen in Heemstede. Hij hoopt ook dat u zijn ogen en oren wilt zijn voor interessante of onbekende zaken die hij graag nader uitdiept

Wat speelt er in de natuur: Bloemenweides

Aan het eind van de lente als planten 3 maande exponentiële konden groeien, hebben ze de energie om te bloeien en zaad te w vormen. Deze tijd van 10 juni tot half juli is de mooiste tijd om ( massale ) bloei te ervaren. In Heemstede hebben we inmiddels 7 bloemenweides aangelegd. Op de zandige grond van Heemstede doen de akkerkruiden, waaronder de klaproos het uitstekend. Met het juiste beheer blijven ze 10- 15 jaar uitbundig bloeien. Dat beheer bestaat er uit om ongewenste soorten zoals distels en zuring en gras er uit te halen en elk jaar de grond los te woelen.

Helaas is het op de Vrijheidsdreef een aflopende zaak. De gemeente wil niet meer dat de grond rul gemaakt wordt. Dat betekent dat we elk jaar achtereen 80% van de bloei kwijt zullen raken en dat het dus in 2 jaar een verruigd grasland wordt .Dat is zo demotiverend voor de (paar) vrijwilligers die helpen om het mooi te houden dat we ze niet meer kunnen motiveren om het bij te houden. Het zal dus wel een wilde boel worden de komende jaren. Maar de bloemenweides in Meermond, slot Heemstede, de Kohnstammlaan, de Cruquius dreef en de Blekersvaartweg houden we wel bij.

Wat is er deze week gebeurd:

Na 4 week droog weer begint de zomers afrijping van bv grassen versnelt door te zetten. Dat is vooral goed zichtbaar op arme zand gronden. In het reguliere beheer wordt er met grote tractoren nu fors gemaaid. En alles wordt dan gemaaid. Daarmee gaan de planten die ngo wel mooi bloeien of nog moeten bloeien en waar we van hopen dat ze zaad kunnen maken ook verloren. Wij maaien ook, maar heel selectief, plant voor plant en plek voor plek. Ongewenste soorten maaien we en de mooie bloeiers sparen we tot ze zaad gemaakt hebben. Deze week was vooral Meermond aan de beurt. Maaien en hooien is een warm werkje bij 28-30 graden. Dus we hebben dat afgewisseld met het trekken van riet in het moeras bij het heksenpad.

En natuurlijk hebben we een paar rondleidingen op de fiets gehouden voor belangstellenden. Jammer dat er van de 30.000 Hemstedenaren slechts 13 mensen mee fietsen. ( fot Meerrmond in bloei)

Waar kunt u zelf aan meedoen?

Elke week op vrijdag werken we op Meermond en zaterdags in het Sorghbosch en gaandeweg gaan we op de overige dagen weer aan de boomgaarden en bloemenweides werken zoals die aan de Kohnstammlaan, de Vrijheidsdreef, de Cruquiusweg, bij slot Heemstede en aan de Thorbeckelaan. Het is leuk en voldoening scheppend om er samen iets moois van te maken. Voor meer info en om een keer te komen kijken, te helpen of met een vraag: info@stichtingmeergroen.nl

foto: Charles Duijff

klik hier voor het artikel van Heemstede.nieuws