Campagne bomenbuurt

Gepubliceerd op:20-02-2023

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede houdt dit jaar haar campagne in de bomenbuurt in Heemstede om deze toegankelijk(er) te maken voor mensen met een beperking. De bomenbuurt ziet er heel gezellig uit: bankjes buiten, plantenbakken enz. Maar meer mensen dan we ons realiseren kunnen zich alleen in een rolstoel verplaatsen of hebben daarbij een rollator, taststok of assistentiehond nodig. Zij hebben een beetje meer ruimte op de stoep nodig en dit betekent een breedte van ruim drie stoeptegels. Op de rijbaan moeten lopen wegens een te smalle stoep is natuurlijk geen optie.

We voeren van 6 maart t/m 19 maart 2023 campagne.

Wat gaan we doen?
De handhavers gaan deze periode extra letten op obstakels op de stoep, die het looppad langs de huizen en de waterkanten versmallen. Zij delen daartoe ook flyers uit.
De werkgroep maakt  foto’s en gebruikt deze foto’s die week voor haar online bewustmakende campagne.
Aan het eind van de campagne in de Bomenbuurt stuurt de werkgroep een verslag naar de gemeente en zet dit ook op haar website.

Wat willen we bereiken?
Dat ook mensen met een beperking zich veilig kunnen verplaatsen in de Heemsteedse Bomenbuurt: een vloeiende looproute over de hele stoep van een meter breed zonder obstakels zoals de eerder genoemde bankjes, grote plantenbakken, kinderspeelgoed, gevallen afvalbakken, (bak)fietsen of geparkeerde auto’s.
Het zou natuurlijk fijn zijn als u zichtbaar het goede voorbeeld geeft in de buurt.

Heeft u een vraag, tip of opmerking hierover? Mail ons op contact@werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl