Burgemeester Nienhuis bezoekt buurt- en doorgeefkastjes: “Mooi initiatief!”

Gepubliceerd op:05-03-2023

“Geef wat je kunt missen en neem eruit wat je nodig hebt.” Dat is het uitgangspunt van de zogenaamde buurtkastjes met proviand en toiletartikelen, die PKN bij de Pauwehof plaatste en de Petrakerk bij hun gebouw aan de Limburglaan. Dinsdag 28 februari bezocht burgemeester Astrid Nienhuis met de initiatiefnemers van beide kerkgemeenschappen deze kastjes en zette er zelf wat in voor mensen die dat nodig hebben.

Buurtkastje PKN
Wil van Lavieren en Annelies Siezenga zijn beiden diakenen binnen de PKN Heemstede (personen binnen de kerkgemeenschap die zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben). “We draaien al een paar jaar het project ‘Wind Mee’, dat zich richt op de armoedebestrijding en kansgelijkheid in Nederland”, vertelt Annelies. “Het buurtkastje hangt nu al een paar maanden aan de muur van de Pauwehof bij de Oude Kerk is een van deze initiatieven dat uit dit project werd geboren. Het is van en voor de mensen in de buurt  waar mensen eerste levensbehoeften als levensmiddelen en toiletartikelen mogen inzetten of uitpakken voor wie dit nodig heeft.  Het is mooi dat zo’n kastje  aandacht krijgt van de politiek, maar binnen de kerkgemeenschap is het van oudsher de taak om te zorgen voor de medemens, kansarmen, ouderen en behoeftigen. We hebben weinig omkijken naar het kastje, want het reguleert zichzelf.” Wil vult aan: “Het is een groot succes. Onze diaconie heeft zeven speerpunten, de zeven werken van barmhartigheid. Bovenin staat de hongerigen spijzen en dorstigen laven en mensen van kleding voorzien. Vanuit deze basis van primaire levensbehoeften werken wij.”

Burgemeester Nienhuis (l) legt samen met Wil van Lavieren (r) iets in het buurtkastje

Doorgeefkastje Petrakerk
Ook de gemeenschap van Petrakerk aan de Limburglaan in de Provinciënwijk heeft onlangs zo’n kastje geïnitieerd en gedoopt met de naam het ‘doorgeefkastje‘ waar Joan Brouwers en Martine van Voornveld trots over vertellen. “Wij wilden wat actiever en zichtbaar in de wijk zijn”, vertelt Martine. In het teken van barmhartigheid  willen wij ook  graag de spullen delen met mensen die het nodig hebben, en dit zien we ook in onze wijk. We hopen dat mensen ook met dit kastje onze kerk binnenlopen en zich welkom voelen.” Joan vult aan: “Ik denk dat we ook op de juiste plek zitten in de wijk, omdat hier gezinnen wonen die het wat minder breed hebben. Ook liggen in het kastje toilet- en hygiëneartikelen speciaal voor vrouwen, voor degenen die dat niet makkelijk kunnen bekostigen. We houden tevens een buurtmaaltijd die we wekelijks op woensdagavond op 18 uur in onze kerk hebben en waar we in december mee zijn begonnen. De bekendheid wordt vooral ‘van horen zeggen’ doorgegeven.”

Hulpvraag en hulpaanbod matchen
De kastjes zijn een mooi en nobel initiatief voor en door burgers en dat wordt omarmd door burgemeester Astrid Nienhuis. “ Veel mensen vinden het toch moeilijk om hulp te vragen als ze dat nodig hebben en er zijn heel veel mensen in de samenleving die juist deze hulp willen bieden. De vraag is hoe je dat met elkaar matcht. Deze kastjes zijn een prachtig voorbeeld en voorzien in deze behoefte. Ik vind het geweldig om te zien dat deze initiatieven worden ontplooid in onze gemeenschap”, aldus Astrid Nienhuis.

Foto boven, v.l.n.r.: Martine van Voornveld, Joan Brouwers en burgemeester Nienhuis voor het doorgeefkastje van de Petrakerk. Fotograaf: Bart Jonker.

Klik hier voor het bericht uit de Heemsteder