15/01

Uitreiking Minerva prijs

zo. 15 Jan
14:00
De Oude Kerk
Wilhelminaplein 2, Heemstede

Wie verdienen de
MINERVA
CULTUURPRIJZEN 2022 ?
Begin 2023 wordt wederom de Minerva Cultuurprijs uitgereikt. Deze sinds
1994 bestaande prijs, in het leven geroepen door de Heemsteedse Kunstkring,
is bedoeld als waardering en stimulans voor kunstzinnige prestaties en
initiatieven in Heemstede.
Met ingang van dit jaar wordt deze prijs niet aan één, maar aan twee
personen/organisaties uitgereikt:
1) Aan een kanshebber die zijn/haar sporen heeft verdiend en op enigerlei
wijze door uitingen op het gebied van theater, muziek, literatuur, beeldende
kunst etc. een bijzondere bijdrage heeft geleverd of levert aan het
Heemsteedse culturele leven.
2) Vanaf nu ook aan een jeugdige kandidaat / groep kandidaten die als
‘kunstzinnig veelbelovend’ kan worden bestempeld en aan wie Heemstede
naar verwachting in de toekomst nog veel plezier zal beleven.
Een greep uit de tien winnaars tot nu toe: boekhandelaar Arno Koek,
de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, oud-wethouder en
erevoorzitter van de Heemsteedse Kunstkring Ad van Amerongen, en de
toenmalige dirigent van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede, Bert
Steinmann, die tevens de motor was achter het Heemsteeds Jeugdorkest.
Er is een commissie samengesteld die de voordrachten voor de toekenning
van de Minerva Cultuurprijzen 2022 zal opstellen. In deze commissie hebben
zitting genomen Jaap Verschoor, oud-voorzitter van de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek en in die hoedanigheid winnaar van de laatste
Minerva Cultuurprijs, Bas Koster, leraar aan de Schoter Scholengemeenschap,
en Annelies van Bruinessen, bestuurslid van de Heemsteedse Kunstkring.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Heemsteedse Kunstkring op zondag
15 januari 2023 zullen beide prijzen, in de vorm van geldbedragen van
€ 1000,- resp. € 500,-, worden uitgereikt.
Suggesties, aangevuld met een deugdelijke onderbouwing
waarom u vindt dat de kanshebber van uw keuze belangrijk
is voor het culturele leven in Heemstede, zijn zeer welkom.
Daarbij kan het begrip ‘cultuur’ ruimer geïnterpreteerd worden
dan toneel, zang, muziek of dans.
Suggesties kunnen tot 1 december 2022 worden ingediend.
Liefst per e-mail: annelies@heemsteedsekunstkring.nl.
Correspondentieadres Minervacommissie: Asterlaan 54, 2111 BJ Aerdenhout.