09/09

Poëzie op Huis te Manpad tijdens Monumentendag

za. 09 Sep
10:00 tot 15:00
Huis te Manpad
Hereweg 9, Heemstede

Op Monumentendag is Huis te Manpad te bezoeken middels een excursie. Vanaf 10.00 uur ’s ochtends en vanaf 11.00 uur elk half uur tot 15.00 uur, is er een rondleiding, gratis. In de menagerie is tijdens het bezoek een poëzievoordracht van Marten Janse (Taalkunst te Heemstede) en Anneruth Wibaut te beluisteren, in samenwerking met de Haarlemse Dichtlijn.

Hoofdbewoners voor meer dan 200 jaar, het geslacht Van Lennep, konden er ook wat van:

“Treê vrij hier in, ook ongevraagd,

Zoo ’t Vinkenvangen u behaagt,

Die goed kan zien, of goed kan slaan,

Is altijd welkom aan deez’ Baan.

Maar!.. hebtge geen liefhebberij –

Gaat, in ’t vervolg, dan liefst voorbij.”

 

Cornelis van Lennep


 

Buiten

 

Ik loop hier nu voor de tweede keer

schoonheid, zeg ik, is voor een deel ook

dat hier niemand komt. En we lopen door

het hek dat de reeën buitenhoudt de

eikenlaan in langs de hakhoutpercelen

naar de Leidse Vaart over paden als een

sextant ontworpen, het achterste bos in

 

We horen het mooiste: de slangenmuur

met peren, de boomgaard en kassen

de zichtlijn naar appel Manpads Glorie

de reiger die opvliegt, Japans hoefblad

langs de vaart, het verhaal van de vinken

helder water uit de Waterleidingduinen

en de ijskelder die moratorium werd

 

Marten Janse, 08/07/2023


 

er ritselt zo veel meer in deze tuin

naast jouw stap door gevallen blad

langs rijpend fruit en glad gazon

loopt heel een lang verleden mee

ruisen japonnen van statige dames

klikklakken deftige schoenen

klossen en kraken de klompen

en in de weerklank van je stem

echoot tegen de lange slangenmuur

een koor van vroegere bewoners

 

Anneruth Wibaut, 27/08/2023