10/11

Najaarsbijeenkomst 75 jaar HVHB

do. 10 Nov
19:30 tot 10:00
Het Trefpunt
Akonietenplein 1, Bennebroek

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de Najaarsbijeenkomst van onze vereniging op donderdag 10 november 2022 in Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.

Het programma is als volgt:

Opening door voorzitter Wim Gohres.

Verenigingsaangelegenheden (vergaderstukken worden op onze website gepubliceerd)

  • Vaststelling verslag ALV 23 juni 2022
  • Vaststelling begroting en contributie voor het boekjaar 2023

Jaarprogramma 2023
Wim Gohres blikt vooruit op de plannen van de HVHB voor het jaar 2023.

Intermezzo: Presentatie van historische foto’s van Heemstede en Bennebroek
De jubileumcommissie zal historische foto’s van festiviteiten vertonen van Heemstede en Bennebroek.

Lezing door Marca Bultink: De Trekvaart Haarlem-Leiden
In de 17de eeuw ontstond in Nederland een netwerk van trekvaartverbindingen, bedoeld voor personenvervoer tussen de steden. In 1657 werd de Trekvaart Haarlem-Leiden aangelegd. Twee eeuwen lang werden, volgens een vaste dienstregeling, miljoenen reizigers vervoerd met deze ‘Intercity van de Gouden Eeuw’. Tegen het midden van de 19de eeuw streefde de trein de trekschuit voorbij en was het gedaan met de trekschuit.

– Marca Bultink, eindredacteur van het boek Blauwe ader van de Bollenstreek, 2007 (Foto Corine Zijerveld).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze lezing zal Marca Bultink vertellen hoe de Trekvaart Haarlem-Leiden in anderhalf jaar tijd werd aangelegd, wat de effecten waren voor het landschap en hoe het trekschuitbedrijf werkte.

Marca Bultink is cultuurhistoricus en actief voor organisaties en projecten op het gebied van cultuurhistorie, landschap en erfgoed. Zij werkte mee aan vele publicaties over de geschiedenis van de Bollenstreek en het gebied tussen Haarlem en Leiden, waaronder het jubileumboek Blauwe ader van de Bollenstreek, 350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart 1657-2007.

Informeel gedeelte
Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.

Aanmelden is niet nodig, en zowel leden als niet-leden zijn welkom.