22/06

Uitnodiging aan inwoners voor gesprek over wonen

wo. 22 Jun
19:30 tot 21:00
Stadhuis
Raadhuisplein 1, Heemstede

De gemeenteraad van Heemstede organiseert op donderdagavond 2 februari 2023 van 19:30 tot 21:00 uur een rondetafelgesprek over wonen in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 in Heemstede. Tijdens deze avond kunnen inwoners en belanghebbenden reageren op de concept woonvisie.

Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de gemeenteraad om te luisteren naar hoe inwoners denken over een bepaald onderwerp of voorstel. Zo kan de gemeenteraad zich optimaal voorbereiden op de bespreking van het onderwerp.

In de concept woonvisie staan de gemeentelijke ambities geformuleerd op het gebied van leefbare en inclusieve woonwijken, passend wonen, zorg en wonen en toekomstbestendig wonen. Raadsleden bespreken de concept woonvisie graag met inwoners om eventuele aanbevelingen te doen voor de definitieve woonvisie.

De definitieve woonvisie wordt vastgesteld voor de komende vier jaar en geeft richting aan verschillende partijen. In de woonvisie staat bijvoorbeeld hoeveel % sociale huurwoningen in een woningbouwproject moeten komen. Of de gemeente zelfbewoning verplicht stelt en hoe de gemeente omgaat met de verduurzaming van woningen.

U bent van harte uitgenodigd aan het rondetafelgesprek deel te nemen. U kunt zich aanmelden tot 1 februari 2023 via griffie@heemstede.nl. Het rondetafelgesprek start met een inbreng van elke deelnemer (max. 1 minuut), waarin u kunt vertellen wie u bent en wat u belangrijk vindt als het om wonen gaat.

U kunt de concept woonvisie vinden op https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Rondetafelgesprek/2023/02-februari/19:30. Op deze pagina is ook het rondetafelgesprek live te volgen.

De raad bespreek de concept woonvisie verder in de Commissie Ruimte van 9 februari 2023 (aanvang 20:00 uur). Meer informatie leest u op http://www.gemeentebestuur.heemstede.nl.