30/10

De archeologie van Europa in de IJzertijd

ma. 30 Oct
13:30 tot 15:30
WIJ de Luifel
Herenweg 96, Heemstede

Lezing – Serie van 3
De archeologie van Europa in de IJzertijd door Diana de Wild
Maandag 22 en 29 januari en 5 februari van 13.30 – 15.30 uur

Vanaf 1100 v.Chr. verspreidde het gebruik van ijzer zich langzaam over Europa: van Griekenland tot in Ierland, waar ijzer pas sinds 500 v.Chr. bewerkt werd. In de loop van de IJzertijd ontstaat in het zuiden van Europa het schrift: eerst de Grieken, dan de Etrusken en de Romeinen.

Deze lezingen gaan over het westen van Europa, waar het schrift in de IJzertijd nog niet bekend is. De Grieken en Romeinen vertellen ons wel wat over de volkeren die hier toen woonden, maar deze streken leven nog in de prehistorie. De Romeinen vertellen ons dat zij de mensen die in West- en Noord-Europa leefden Kelten en Germanen noemden. Archeologen zien versterkte nederzettingen met rijke vorsten, die grote grafheuvels lieten opwerpen. Prachtige sieraden werden in deze tijd gemaakt.

Tijdens deze serie lezingen wordt kennisgemaakt met het Europa van de IJzertijd.

Kosten per lezing: € 11,-.
Opgeven kan via de mail: info@wijheemstede.nl of belt u 023 – 548 38 28.